Vuurdriehoek Square (1400X1400px) (1)

De vuurdriehoek

Brand ontstaat als er 3 zaken aanwezig zijn : zuurstof, brandstof en energie (of warmte). Dit stellen we voor aan de hand van de ‘vuurdriehoek’. 

1) Zuurstof

In onze lucht zit ongeveer 21% zuurstof. Een vlam dooft wanneer er minder dan 15% zuurstof aanwezig is.

2) Brandstof

Brandbare stof vinden we overal om ons heen. Ga eens na wat er allemaal in je huis, op school, op het werk, … kan branden.
De brandbare stoffen worden onderverdeeld in brandklassen.

Brandklasse A: vaste stoffen vb. hout, papier, meubilair, textiel, …
Brandklasse B: vloeistoffen of stoffen die door temperatuur vloeibaar worden vb. benzine, vetstoffen, was, benzine, …
Brandklasse C: gas vb. aardgas, LPG, butaan, …
Brandklasse D: lichte metalen vb. magnesium, aluminium, …
Brandklasse E: elektrische installaties vb. zekeringskast, computer, ..

3) Energie of warmte

De temperatuur die nodig is om een brand te starten, hangt af van het soort brandbaar materiaal. In sommige gevallen is een kleine vonk al voldoende (sigaret, overbelasting elektrisch toestel, lucifer, statische elektriciteit, …) om een brand te starten.

Brand voorkomen!

Als je brand wil voorkomen, zorg je ervoor dat de 3 elementen van de vuurdriehoek (zuurstof, brandstof en energie) niet met elkaar in contact komen.

 

Brand doven!

Als er brand is, kan je hem stoppen door één van de 3 elementen weg te nemen. De driehoek is niet meer gesloten en de brand dooft.

leer meer over Brand! Lagere school - hoe ontstaat brand?
The choice is yours cookies
Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven. Cookie policy