Vuurdriehoek Square (1400X1400px) (1)

De vuurdriehoek

Brand ontstaat als deze drie dingen aanwezig zijn: zuurstof, brandstof en energie (of warmte). Dit stellen we voor aan de hand van de ‘vuurdriehoek’. 

Als je brand wil voorkomen, zorg je ervoor dat de drie elementen van de vuurdriehoek (zuurstof, brandstof en energie) niet met elkaar in contact komen.

Voorbeeld
Stel je voor dat er een hoop droog gras is, en daar ligt een stuk glas op. De zonnestralen kunnen dan door het glas schijnen en het gras laten branden. Er ontstaat een bermbrand.

Mogelijke opdrachten

  • Bedenk zelf nog andere voorbeelden hoe brand kan ontstaan door deze drie dingen.
  • Maak een collage van de vuurdriehoek met verschillende voorbeelden bij elk van de drie elementen.

Brand doven

Als er toch brand is, kan je hem stoppen door één van de drie elementen weg te nemen. De driehoek is niet meer gesloten en de brand dooft.

Voorbeeld

Weet jij wat er gebeurt als je een emmer water over de bermbrand giet? Welk element neem je dan weg?

Mogelijke opdracht

  • Bedenk ook een voorbeeld voor de twee andere elementen.

© UL Firefighter Safety Research Institute (FSRI)

Ga aan de slag in de les Engels of Chemie en analyseer de vuurdriehoek.

Hier vinden jullie een Engelstalig werkdocument voor de leerlingen.

The choice is yours cookies
Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven. Cookie policy