4!Veilig Sjabloon Landscape (1920X1080px)

4!veilig

Leer meer over de gevaren van vuurwerk en hoe je dan wél veilig het eindejaar kan vieren.

Foto Zoektocht Brandw8 Specialisaties Adembescherming

Specialist adembescherming

De brandweer heeft adembeschermingstoestellen die de pompiers van ademlucht voorzien.

Rook is namelijk heel gevaarlijk en altijd giftig. Daarom moet de brandweer goed beschermd worden bij interventies met rook, of met gevaarlijke stoffen. 

De toestellen zijn dus van levensbelang en moeten goed onderhouden worden. Specialisten adembescherming onderhouden en testen de adembeschermingstoestellen en zorgen ervoor dat er tijdens de interventie ook steeds voldoende ademlucht ter plaatse is.

Poster Noodoproep NL

112 daar red je levens mee

Bel je de hulpdiensten? Volg deze tips:

 1. Bel 112. Dit kan ook via de app 112 BE.
 2. Tip: download de app 112 BE. Je kan dan via de app naar het noodnummer bellen. De app geeft meteen je exacte locatie door aan de hulpdiensten. Bekijk onderstaand filmpje om te zien hoe de app werkt. 
 3. Kies voor brandweer of ambulance in het keuzemenu.
  Heb je de brandweer en de ambulance nodig? Kies dan 1 van de 2 en zeg tegen de hulpverlener dat je allebei nodig hebt.
 4. Zeg waar je bent, hoe je heet en wat er gebeurd is. Wie  is er in gevaar, wie is er gewond?
 5. Blijf aan de lijn tot de hulpverlener zegt dat je mag inhaken.

Blijf bij het slachtoffer tot de ambulance er is.

Brand in de nacht

Je kan de getuigenis ook beluisteren en lezen met enkele beelden van de brand.

Afbeelding Verzekering

Hoe jezelf beschermen tijdens natuurrampen

De Koning Boudewijnstichting heeft een gids uitgebracht die jou adviseert hoe je jezelf kan beschermen.

Hoe bereid je je voor op een natuurramp?

Waar let je op als je een verzekeringspolis afsluit?

Wat moet je doen als je huis in een overstromingsgebied ligt?

Hoe bereid je je voor op het bezoek van de verzekeringsexpert?

Hoe ga je om met een situatie waarin je woonst onbewoonbaar is? Wat kun je doen als je het niet eens bent met het bedrag van de schadevergoeding?

Deze praktische gids van de Koning Boudewijnstichting vertrekt van de concrete ervaringen van mensen die geconfronteerd werden met de overstromingen en de gevolgen ervan. Hij tracht iedereen wegwijs te maken in de vele vragen die mensen moeten stellen om zich goed te verzekeren tegen rampen, ze te verwerken en ervan te herstellen.

Goed geïnformeerd zijn is het vertrekpunt om de beste antwoorden te vinden voor jouw persoonlijke situatie.

Autopomp In De Regen

Overstromingen

Er zijn verschillende oorzaken van overstromingen.

 1. Hevig onweer of een opeenvolging van zware regenbuien veroorzaakt pluviale overstromingen. Door de hevige regen kan het water niet meer weglopen. Straten komen blank te staan en er kunnen zelfs modderstromen ontstaan. Deze overstromingen komen vaak voor in de zomer en zijn moeilijk voorspelbaar. En het is al helemaal moeilijk te voorspellen in welke wijken of straten er wateroverlast zal zijn.
 2. Flash floods  ontstaan door intensieve neerslag op korte tijd in heuvelachtige gebieden en bergen.
 3. Overstromingen van waterlopen of fluviale overstromingen: grotere rivieren, beken of kanalen kunnen buiten hun oevers treden waardoor grote oppervlakten onder water kunnen staan. Dit is het gevolg van langdurige regenval. Door dagen of wekenlange regenval is de bodem verzadigd en kunnen de waterlopen het water niet meer blijven slikken. Deze overstromingen komen vooral in de wintermaanden voor en zijn beter te voorspellen.
 4. Overstromingen vanuit de zee. Het zoute water heeft in dat geval naast de waterschade ook nog extra gevolgen op het milieu door verzilting van de grond en grondwater.
Sluiten Waterkeringsmuur 1

Andere factoren kunnen een rol spelen

Naast de hoeveelheden en duur van neerslag zijn er nog andere factoren die kunnen bijdragen tot overstromingen.

Springtij kan voor extra problemen zorgen, vooral in de bekkens van de Schelde en de Ijzer. Springtij is een hoogtij met een bepaalde stand van de maan en de zon en komt twee keer per maand voor. In Antwerpen sluit in dat geval de brandweer de waterkeringsmuur.

Stormwinden kunnen in combinatie met springtij zorgen voor stormvloed.

Het gebeurt niet zo vaak dat er hevige sneeuwval is maar smeltwater kan, in combinatie met een nog bevroren bodem, ook problemen veroorzaken. Zo kan de Maas soms veel smeltwater te verwerken krijgen uit de Ardennen en zelfs de Vogezen.

En dan hebben we uiteraard ook de wegen en de rioleringen die bij zwaar onweer voor plaatselijke problemen kunnen zorgen. En er zijn ook woningen die gebouwd zijn in natuurlijke overstromingsgebieden zoals in oude rivierbeddingen.

Ben jij voorbereid op wateroverlast en overstroming?

Dit kan je doen:

 • Stel een noodpakket samen.
 • Weet hoe je gas, water en elektriciteit kan afsluiten.
 • Denk na waar je terecht kan als er overstroming dreigt.
 • Bekijk of je hulpmiddelen hebt om jouw woning extra te beschermen tegen water.

Je kan al heel wat zaken op voorhand ondernemen om je woning te beveiligen:

  • Waardevolle spullen in je kelder kan je hoger zetten, of juist niet in de kelder bewaren.
  • Dicht alle openingen in de muren van je woning af.
  • Laat een terugslagklep op de riolering plaatsen. Zo voorkom je dat afvalwater van de straatriolering in de privéwaterafvoer van jouw woning terecht komt.
 • Informeer bij je verzekering welke schade al dan niet gedekt is.
 • Maak een lijst met belangrijke spullen zodat je deze snel kunt vinden en/of in veiligheid brengen.
 • Leg een fotodossier aan van spullen die je niet kan meenemen zodat je na de wateroverlast de schade duidelijk kan zien en bewaar deze in de cloud.

Checklist noodpakket:

 • Zaklamp, radio met batterijen en een opgeladen powerbank.
 • Gsm, oplader, lijst met belangrijke telefoonnummers.
 • (Drink)water en voedsel (ook voor huisdieren).
 • EHBO-doos en belangrijke medicijnen.
 • Waterdichte en warme kleding en dekens.
 • Rubberen laarzen en handschoenen.
 • Aansteker of lucifers in plastic zak en kaarsen.
 • Artikelen voor persoonlijke verzorging en hygiëne.
 • Kopieën van identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren.

Noodplan en crisisbeheer Limburg hebben alles samengevat in een folder.

Bereid je voor op overstroming en wateroverlast

Wat te doen bij dreiging van wateroverlast en overstroming?

 • Leg je noodpakket klaar.
 • Bescherm waar mogelijk jouw huis.
 • Sluit gas, elektriciteit en water af.
 • Regel een veilige plek voor je huisgenoten en je huisdieren.
 • Verplaats waardevolle voorwerpen, meubels en belangrijke papieren naar een veilige plek.
 • Zorg dat er geen water in de stookolietank kan en dat de bovengrondse tanks genoeg vast liggen.
 • Bekijk of mensen in jouw omgeving extra hulp kunnen gebruiken.

Noodplan en crisisbeheer Limburg hebben alles samengevat in een folder.

Dreiging van overstroming en wateroverlast Speel "Ben jij voorbereid op wateroverlast" in de gratis VR app

Evacuatie wateroverlast en overstroming

De overheid kan tijdens een noodsituatie aanraden om te evacueren of verplichten.

Vrijwillig of verplicht, bij evacuatie:

 • Volg de instructies en routes van de overheid en hulpdiensten.
 • Neem je noodpakket mee.
 • Sluit water, gas en elektriciteit af.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Zoek actief hulp in de omgeving of bij familie als je zelf niet kan evacueren of neem contact op met het noodnummer 112.

Als je niet weg kan of op de hulpdiensten wacht:

 • Zoek een hoger gelegen plaats op (bovenverdieping of andere hoge locatie) maar zorg dat je niet opgesloten kan worden.
 • Breid je noodpakket uit met extra kleding en dekens, extra batterijen en voldoende voedsel en drinkwater.
 • Sluit buitendeuren en ramen.
 • Als je medische hulp nodig hebt, bel dan 112.

Noodplan en crisisbeheer Limburg hebben alles samengevat in een folder.

Evacuatie bij overstroming en wateroverlast

Wat te doen na wateroverlast en overstroming?

 • Volg de aanbevelingen van de overheid.
 • Contacteer je verzekeraar om je schadedossier op te starten en vragen te beantwoorden.
 • Neem foto's van de beschadigde plaatsen.
 • Reinig je woning en maak schoon met bleekwater.
 • Bel je elektriciteits-, gas- en of stookoliemaatschappij voor je deze opnieuw aansluit.
 • Verlucht en verwarm de woning op hetzelfde moment.
 • Was je handen met desinfecterende zeep als je met vuil water en afval in contact bent geweest.
 • Kijk na of er speciale containers zijn in je gemeente of stad en breng je afval naar daar.
 • Mogelijk is het recyclage park extra geopend.

De gevolgen van een overstroming kunnen ook impact hebben op het mentaal welzijn van jezelf, je familie en vrienden. Zoek steun als je het moeilijk hebt, bij elkaar, een vertrouwenspersoon of contacteer je huisarts.

Noodplan en crisisbeheer Limburg hebben alles samengevat in een folder.

Nazorg bij overstroming en wateroverlast
Engineers Online

VR tijdens brandbestrijding

VR technologie kan ook ingezet worden tijdens het bestrijden van incidenten.

Zo is er een VR bril ontwikkeld waarmee pompiers door dichte rook kunnen "kijken". Hierdoor kunnen ze sneller het gebouw verkennen en slachtoffers redden.

(bron: engineersonline.nl)

[2021 STA 010] No Fireworks Icon

Communiceren over vuurwerk

Als school of jeugdbeweging kunnen jullie mee communiceren over het vuurwerkverbod. Maak gebruik van onze banners en filmpjes om ook de ouders te informeren.

Begeleiders Square (1400X1400px) (1)
Voor leerkrachten en begeleiders

BrandW8 biedt heel wat ervaringsgerichte pakketten die geschikt zijn voor scholen maar ook voor jeugdverenigingen en andere organisaties. Jullie kunnen deze ontdekken via de verschillende thema's. Via deze link kunnen jullie alle pakketten gegroepeerd terugvinden. Veel succes!

Schouder Gids
Voor gidsen

Dit onderdeel is toegankelijk voor de BIC- en BrandW8-gidsen.

Pakketten voor leerkrachten en begeleiders
Ontdek de link bovenaan rechts, vlak naast de link om een BIC bezoek aan te vragen
BrandW8 biedt ervaringsgerichte pakketten, geschikt voor scholen maar ook voor jeugdverenigingen en andere organisaties. Jullie kunnen deze ontdekken via de verschillende thema's of gegroepeerd.
Download onze folder
Brand is een heftige gebeurtenis die onze pompiers samen met jou beleefd hebben.
We hopen dat we er snel genoeg bij waren en dat de schade niet te groot was. We hebben voor jou de belangrijkste zaken opgelijst in een folder.
Wij rekenen op jullie!
Wees onze held!
Onze natuurgebieden zijn niet zo groot. Daarom is het van belang dat we zorgzaam zijn en aandacht hebben voor brandgevaar. Ontdek hoe brand te voorkomen en wat te doen in geval van een natuurbrand.
23

Meer ontdekken over natuurbranden en oorzaken?

Wil je graag meer informatie over oorzaken van natuurbrand?

Met nog meer foto's en beelden van echte branden in Vlaanderen.

Wist je dat een minder gemaaide tuin koeler is tijdens een hete zomer?

Dat een minder gemaaide tuin meer water kan opnemen wanneer het met bakken tegelijk uit de hemel valt en meer koolstof opslaat in haar bodem?

Afbeelding Maaimijniet

Maai mei niet

Tien procent van de oppervlakte van Vlaanderen bestaat uit tuinen. Heel België beschikt zo over bijna 90 000 voetbalvelden aan gazons. En die worden vaak en kort gemaaid.

In Vlaanderen roepen verschillende organisaties op om in mei je gras niet te maaien en zo bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit.

Onze tuinen kunnen echt het verschil maken! Door minder te maaien geef je de kans aan verschillende inheemse bloemen om te groeien. Wilde bijen, vlinders en andere bestuivers hebben op die manier meer voedsel. Door minder te maaien blijft je tuin ook langer groen en fris.

Maar bovenal! Jij kan rustig in je luie zetel genieten van al dat moois. En dat noemen wij een win-win!

Kriebelt het om ook bij de brandweer te werken?

Voordat je bij de brandweer kan starten, moet je wel enkele stappen doorlopen.

 

Als jullie brandweersirenes horen, komen die meestal van een autopomp. Brandweer Zone Antwerpen heeft 17 autopompen die operationeel zijn, waarvan 9 altijd in dienst.

Autopomp AP18 ZV

Brandbestrijding

De autoladder weegt 16 ton, dat is even zwaar als 16 auto's! De maximale werkhoogte van een autoladder is 30 tot 32 meter. In de korf kunnen 4 tot 5 personen en deze kan 450 tot 500 kg dragen.

Brandweer Zone Antwerpen heeft 6 autoladders in dienst en 4 reserve.

Autoladder AL23 ZV
Commandowagen COM90 ZV
Commandobus COM93 ZV

Commando

Een Commandovoertuig wordt CP-OPS genoemd, dit komt van CommandoPost Operaties.

Hier zitten alle disciplines samen voor crisiscommunicatie van grote incidenten, rampen of bij grote evenementen.

Naast brandweer zijn dus ook politie en medische diensten aanwezig, maar ook logistieke diensten, informatie en andere specialisaties die nodig zijn voor de interventie.

Per discipline is er een directeur. Voor de brandweer is dat de Dir BW en het hoofd van de CP OPS is... de Dir CP OPS.

Brandweer Zone Antwerpen heeft 2 commandowagens in dienst en 1 reserve.

De commandobus heeft een vergaderruimte van 8 plaatsen, videoscherm, faciliteiten voor videocall en uiteraard WiFi. Er is ook een mobiele radiokamer met  stations aanwezig.

Wagens Tijdens Interventie UA

Hier vinden jullie alle voertuigen die Brandweer Zone Antwerpen kan inzetten. We geven jullie ineens ook wat leuke wist-je-datjes mee.

Wist je dat ...

 • voertuigen of containers worden gegroepeerd naar de aard van de interventie waarop ze meestal worden ingezet?
 • de belangrijkste wagens vertrekken binnen de 2 minuten en logistieke middelen binnen de 5 minuten? Reservevoertuigen worden ingezet als vervanging bij onderhoud of oefeningen.
Jasmien Anouk

Samen sterk!

Samen zorgen al deze diensten ervoor dat de organisatie in al haar facetten de juiste ondersteuning krijgt. Bij Brandweer Zone Antwerpen zijn we zeer trots op onze dappere collega's, maar minstens even trots op de toegewijde ondersteunende teams.

Heb je interesse om één van onze teams te versterken?

Marie Aan Het Werk (1)

En nog vele andere superteams ...

De dienst Patrimonium zorgt voor het onderhoud en de herstelling van gebouwen, installaties en meubilair. De beleidscel staat in voor de strategische ondersteuning van het beleid, de dienst Legal geeft juridische ondersteuning, de dienst Bestuurszaken staat in voor de opmaak en opvolging van de besluitvorming en de communicatiedienst verzorgt zowel de interne als de externe communicatie. Zo blijft iedereen op de hoogte van wat er reilt en zeilt bij de brandweer.

 

Unnamed (30)

Wagenparkbeheer zorgt voor herstellingen, keuringen en onderhoud van de brandweervoertuigen en de bijhorende installaties zoals kranen, ladders en takelblokken. Het is heel belangrijk dat alle voertuigen tiptop in orde zijn en altijd veilig kunnen worden ingezet.

Sport1

Pompiers moeten beschikken over een uitstekende conditie. Sport is dan ook een belangrijk onderdeel van het trainingsaanbod. Brandweer Zone Antwerpen heeft een eigen sportcoördinator, elke post heeft een eigen sport- en fitnessruimte en sport is een standaard onderdeel van het takenpakket. Elk jaar worden de collega's getest op hun lichamelijke fitheid.

Magazijn

Net als in elk ander bedrijf heeft de brandweer een eigen aankoopdienst die instaat voor aankopen klein en groot. Dat gaat dan van nieuwe duikapparatuur voor het duikteam, tot een op maat gemaakte brandweerwagen. Standaardartikelen zoals helmen, pennen, schriften, … worden via een centraal magazijn verdeeld.

De financiële dienst zorgt voor de financiële verwerking van al deze aankopen, de facturatie van bepaalde interventies, de uitbetalingen van lonen en vergoedingen,... Ook begrotingsopmaak en budgetbeheer vallen onder de verantwoordelijkheid van deze dienst.

ICT

ICT en technologie zijn niet meer weg te denken uit een moderne organisatie. Dat geldt zeker ook voor de brandweer, die gebruik maakt van innovatieve oplossingen om brandpreventie- en bestrijding te professionaliseren. Denk maar aan de inzet van drones en dashcams, een slimme interventie-app die ervoor zorgt dat de juiste informatie onmiddellijk doorstroomt naar de betrokken interventieteams ter plaatse, VR-technologie voor opleidingen,...

Daarnaast is er ook nog het dagelijks beheer op zich van servers, toepassingen, netwerken, werkplekken en telefonie.

VTO2

Vorming, training en opleiding zijn een cruciaal onderdeel bij de brandweer. Een goed opgeleid en getraind korps is heel belangrijk om efficiënt te werken. Maar ook ondersteunende diensten hebben de juiste opleidingen nodig. Ook hier zijn collega's aan het werk om al die opleidingen op een deskundige wijze te coördineren. 

Anouk

De personeelsdienst bijvoorbeeld rekruteert de geknipte nieuwe collega's, zorgt ervoor dat lonen en vergoedingen correct worden berekend en dat de personeelsadministratie juist en efficiënt verloopt. Daarnaast neemt de dienst ook de opvolging van evaluatiegesprekken en loopbaanbegeleiding voor haar rekening.

Hoe word je eigenlijk pompier?

Voorwaarden
 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.
 • Je bent minimum 18 jaar.
  Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. Dit bewijs je met een uittreksel uit het strafregister.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je bent medisch geschikt om de lichamelijke proeven te doen. Dit bewijs je met een medisch attest van een arts.
Federaal Geschiktheidsattest (FGA)

Je bent in het bezit van een Federaal Geschiktheidsattest (FGA).
Om dit te krijgen, moet je drie proeven afleggen bij een provinciale brandweerschool in België:
een competentietest

 • een handvaardigheidstest
 • lichamelijke proeven
 • Je hebt geen diploma nodig om deel te nemen aan de proeven, ook niet van het secundair onderwijs.
Vacatures Hulpverleningszone

Dan kan je je aanmelden bij een hulpverleningszone die een openstaande vacature heeft voor een vrijwillige OF een beroepsbrandweerman (m/v/x).
De taken van beroepsbrandweerlieden zijn dezelfde als die van vrijwillige brandweerlieden.

Zones Belg 2020 0

Andere brandweerzones in België

België telt in totaal 34 brandweerzones, naast Brandweer Brussel. In Vlaanderen zijn dat er 20.

Elke brandweerzone bestaat uit verschillende steden en gemeenten en heeft door de ligging en samenstelling eigen uitdagingen. Brandweerzones werken ook samen. Niet alleen om branden te blussen, maar ook om kennis en vaardigheden samen op te bouwen en uit te wisselen.

Hoe word je eigenlijk pompier?

Alvorens je bij Brandweer Zone Antwerpen of een andere hulpverleningszone effectief kan solliciteren, dien je eerst een aantal stappen te doorlopen.

Je kan je al inbeelden dat je niet zomaar een brandweerkazerne binnenstapt en jezelf aanbiedt als vrijwilliger.

 

Ontdek hier hoe je pompier wordt

Leren uit cijfers

 

In 2022 vielen er in België minstens 77 doden. Dit zijn er 20 meer dan in 2021. In Vlaanderen vielen er minstens 26 dodelijke slachtoffers, in Wallonië 41 en in Brussel 10.

5 jongeren, 29 volwassenen, 37 senioren (65+) en 6 personen waarvan we de leeftijd nog niet kennen, stierven in 2022 bij woningbranden.

48 van de 76 dodelijke woningbranden vonden plaats in eengezinswoningen, 18 in een appartement.

(Bron: leefbrandveilig.be)

 

Het opbouwen en onderhouden van sterke banden met de gemeenschap is voor de brandweer van onschatbare waarde. Niet enkel omdat het de veiligheid van inwoners vergroot, maar ook omdat het de veerkracht en veiligheid van onze brandweerorganisatie versterkt. BrandW8 is hiervoor het ideale platform.

— Bert Brugghemans, Zonecommandant

Iedereen heeft vooroordelen, het is maar wat je ermee doet.

— Malika Zerkouni
Dringende Geneesk Hulpverl Ambulanciers

Ambulancier

Brandbestrijding is en blijft de kerntaak van de brandweer, maar naast brandbestrijding bieden sommige brandweerzones ook dringende geneeskundige hulpverlening.

Een hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij zware interventies.

Naast het vervoeren van het slachtoffer, behandelen de ambulanciers ook slachtoffers volgens hun kennis en kunde en brengen zij ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over.

20220305 OPL Slangen (40)

Dieren in nood en omgaan met exotische diersoorten

Bij sommige hulpverleningszones is het redden van dieren in nood ook een specialisatie. Afhankelijk van het beschermingsgebied word je daar als pompier minder of meer mee geconfronteerd.

Zo zijn er ook opleidingen die gericht zijn op het herkennen van exotische diersoorten en hoe je daar veilig mee om kan gaan.

Dus ja... ook grote spinnen en slangen worden gered door brandweer.

Deze python zat alvast in de afvalcontainer en was eens een makkelijk klusje. 

Stormschade Slecht Weer Antwerpen

Brandweersteward

Als je de brandweer ziet... dan brandt het of is er een ander noodgeval. Onze mensen staan steeds paraat maar soms is de vraag naar hulpverlening véél groter dan de beschikbare manschappen en middelen.

Daarom zoekt Brandweer Zone Antwerpen brandweerstewards. Wil jij Brandweer Zone Antwerpen vertegenwoordigen in jouw straat of wijk?

Wil je omstaanders goed informeren tijdens een incident in jouw straat of buurt zodat iedereen begrijpt hoe we werken?

Wil je ook de slachtoffers mee informeren na een brand of een ander incident?
Jij bent ons gezicht en contactpunt op het moment dat jouw buurtbewoners in grote nood verkeren.

Momenteel werken we deze waardevolle vrijwilligersrol nog meer uit. Lees hier binnenkort meer over de opleiding, wat je mag verwachten van BZA...

Brandw8 03
BrandW8 zoekt vrijwilligers

Ben jij gebeten door de brandweer? En heb je zin en tijd om mee bij te dragen aan onze doelen? Brandweer Zone Antwerpen zoekt vrijwilligers om onze dagdagelijkse werking te ondersteunen.

Anouk

Directie Personeel en welzijn

De personeelsdienst rekruteert de geknipte nieuwe collega's, zorgt ervoor dat lonen en vergoedingen correct worden berekend en dat de personeelsadministratie juist en efficiënt verloopt. Daarnaast neemt de dienst ook de opvolging van evaluatiegesprekken en loopbaanbegeleiding voor haar rekening.

Brandweer Verbinding Def

Dienst Verbinding

De dienst Verbinding wil alle inwoners van groot Antwerpen en ook daarbuiten informeren over o.a. (brand)preventie, brandoorzaken en noodprocedures. In het Brandweerinformatiecentrum (BIC) van Brandweer Zone Antwerpen krijgen leerlingen van scholen binnen het beschermingsgebied een heleboel nuttige info over brandpreventie. 

Dit BrandW8-platform werd speciaal gebouwd om iedereen zo goed mogelijk te informeren en sensibiliseren over (brand)veiligheid, maar ook over andere gevaren waarvoor je kan rekenen op de hulp van brandweer. Zo willen we samen met jullie inzetten op een brandveilige samenleving.

Samen redzaam zijn, is ons doel. We laten jullie zien wie we zijn en hopen zo jullie ook te betrekken bij ons werk en onze werking.

The choice is yours cookies
Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven. Cookie policy